trykktesting

Øyeblikkelig hjelp:

JTR Gruppen utfører alt av trykktesting, trykkprøving og tetthetsprøving av rør og kummer. Sammen med trykkprøving utføres også rensing av vann og avløpsrør, desinfisering av vannledninger og nøytralisering.

TRYKKTESTING

Operatørene har bred faglig erfaring og dokumentasjonen som utarbeides etter kontroll er alltid iht. gjeldende standard som jobben er utført etter.

Tetthetsprøving for kontroll av selvfallsrør og kummer

  • Kummer
  • Overvann
  • Spillvann

Ved dimensjoner over 1000 mm benyttes vakuumtesting. Dette er en mer effektiv og trygg måte for å kontrollere rør og kummer. Alle tetthetsprøvinger leveres komplett med dokumentasjon.

Trykkprøving for kontroll av trykkrør og tanker

  • Trykktanker
  • Vannledninger
  • Pumpeledninger

Vi benytter vann til trykkprøving av PE-rør, duktile støpejernsrør, PVC-rør og trykkstanker. Trykking skjer i henhold til gjeldende standard eller kundens spesifikasjoner. Alle trykkprøvinger leveres komplett med dokumentasjon.

Se også våre andre tjenester innen rør.

Har du behov for umiddelbar hjelp?

.