3D-INSPEKSJON

Øyeblikkelig hjelp:

Som eneste leverandør i Norge kan vi tilby fullverdig 3D-inspeksjon av rør og kummer. Vi inspiserer rør fra DN 150 og opptil DN 1600, og alle typer kummer scannes med millimeterpresisjon.

3D-INSPEKSJON AV RØR OG KUMMER

Du får mulighet til 360 graders navigering inni rørene etterpå. Du kan måle skjøter, sprekker og skader m.m. Denne type inspeksjon er perfekt for kartlegging av eksisterende røranlegg, dokumentasjon av nyanlegg og kartlegging av nye og eksiterende kummer.

Se også våre andre tjenester innen rør.

Har du behov for umiddelbar hjelp?

.