Andre tjenester innen rør

Øyeblikkelig hjelp:

Vann- og avløpsrør varer ikke evig, men med godt og jevnlig vedlikehold kan levetiden forlenges. Ikke minst er dette også et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn å vente til en eventuell skade har skjedd. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

ANDRE TJENESTER INNEN RØR

 • Rørinspeksjon av avløp og pumpeledninger
 • Rørinspeksjon av drens og overvannsrør
 • Inspeksjon av kummer
 • Kartlegging ved bruk av trasé
 • Tilstandsrapport med bilder og video
 • Sluttdokumentering av nyanlegg
 • Thermofotografering
 • Innmåling av kummer
 • Røyktesting
 • Rensing av vann, avløp og gassledninger med skumpigg
 • Desinfisering av vannledninger
 • Nøytralisering av vannledninger
 • Analyser av drikkevann, avløpsvann og slam
 • Lekkasjesøk av vann og avløpsrør
Se for øvrig også våre andre tjenester innen rør.

Har du behov for umiddelbar hjelp?

.