Bærekraft

Øyeblikkelig hjelp:

Bærekraft

JTR Gruppen jobber i en bransje som er i stadig utvikling og endring. Med økt fokus på miljø og kvalitetsstyring har JTR Gruppen tatt et bevisst valg når det kommer til bærekraft. 

 

MILJØET I FOKUS – HVER ENESTE DAG

I alle våre tjenester ønsker vi følgende:

 • Redusere mengde restavfall
 • Redusere fossilt drivstoff til maskiner, kjøretøy og utstyr
 • Benytte miljøvennlige produkter og kjemikaler
 • Benytte metoder som beskytter miljøet både i rengjøring og avfallshåndtering
 • Bidra til at rørfornying inngår i en mer sirkulær økonomi

“Det å se på rørfornying for å oppnå en mer sirkulær økonomi i VVS-bransjen, er en veldig spennende innfallsvinkel. Det handler om hvordan vi i praksis prøver å bruke produkter, materialer og installasjoner så lenge som mulig, og på den måten reduserer råvareuttak og utslipp for en mer effektiv forvaltning av knappe naturressurser”

 

Karolina Stråby, Senioringeniør, SINTEF

vår miljøpolitikk

 • Dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon
 • Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
 • Tilfredsstille miljøkrav og mål vi har pålagt oss selv
 • Styre våre prosesser og ressursbruk effektivt
 • Rapportere miljøavvik og iverksette tiltak hurtig

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL


Vi ønsker å være ledende i vår bransje på bærekraft og miljø og er ISO Sertifisert på 14001:2015 og 45001:2018 og har fokus på FN sine bærekraftsmål. Ved å tilby miljøvennlige tjenester bidrar vi også til at våre kunder kan føle seg trygge på at vi tilfredsstiller alle miljøkrav.

Vi har valgt 3 mål fra FN sine bærekraftsmål:

FN sine bærekraftsmål

HVA VI GJØR KNYTTET TIL FN SINE BÆREKRAFTSMÅL

Rørfornying gir 

 • Mindre anleggsarbeid og kortere anleggstid
 • Redusert risiko for ansatte og tredjepart/øvrige

I tillegg bidrar rørfornying til å 

 • Redusere råvareuttak
 • Redusere materialforbruk
 • Redusere mengden avfall
 • Redusere mengden utslipp av CO2
 • Redusere energiforbruk

NULLVISJON OG ISO-SERTIFISERING


ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøstyring som vi har implementert i vår organisasjon, men bærekraft innebærer mer enn ytre miljø, og bærekraftsmålet om anstendig arbeid,  ISO 45001:2018, har vi også implementert.

I tillegg har vi en nullvisjon når det kommer til miljøpåvirkning.

Nullvisjon og Iso sertifisering

HVORFOR OSS?

Vi er til å stole på!
.