TØMMING

Øyeblikkelig hjelp:

Vi har høy kompetanse og utstyret som trengs for alle typer tømming. Vi utfører slamsuging av ikke farlig slam og sand. Som kunde hos oss skal du alltid være sikker på at avfallet blir levert til godkjent deponi for behandling.

RENSEANLEGG OG SEPTIKK

Alle våre biler er utstyrt med vakuumpumpe og slamtank for tømming av septik/septiktank, renseanlegg og minirenseanlegg. Oppsugd masse blir levert til SNJ Mekjarvik, eller nærmeste godkjente mottak.

MOBIL AVVANNING

Mobil avvanning er en moderne, effektiv og mer miljøvennlig måte å tømme septiktanker på. Ved hjelp av spesialutstyr blir tørrstoffet i innholdet fra septiktanker skilt fra vannet, som fylles tilbake i septiktanken. Kun tørrstoffet transporteres til deponistedet.

TØMMING AV FETTUTSKILLER

En fettutskiller er påbudt for virksomheter som lager mat (som restauranter, kantiner, cateringbedrifter og matbutikker etc.) Dette fordi matfett lett skaper store problemer i det kommunale avløpsnettet. Fettskillere må tømmes og rengjøres regelmessig. Her er det kommunale krav som kan variere litt når det gjelder hyppighet.

Ta kontakt med oss i dag for å lage til en avtale på tømming av din fettutskiller. Med avtale hos oss slipper du å tenke på tømmeintervaller, dette er noe vi tar oss av. Oppsugd masse blir levert til nærmeste godkjente mottak.

TØMMING AV SANDFANG­KUMMER

Alle våre biler har mulighet for å tømme sandfang og vaskeplasser/kummer. Oppsugd masse, sand eller slam blir levert til nærmeste godkjente deponi.

TØMMING AV OLJEUTSKILLER

En oljeutskiller er påbudt for bilverksted, vaskehaller, bussterminaler etc. Her skilles olje fra vannet før vannet føres videre til avløpsnettet. Tømming og kontroll av oljeutskilleren skal utføres minst en gang årlig. Det kan være krav fra kommune til kommune om hyppigere intervaller. JTR Gruppen inngår avtale om tømming, rengjøring og kontroll og rapporterer til myndighetene i henhold til kravene.

VAKUUMGRAVING

Som eneste leverandør i Rogaland kan JTR tilby vakuumgraving ved bruk av spesialdesignet hydraulisk minigraver og supersuger.

FLERE TJENESTER INNEN TØMMING

  • Tømme vaskehall
  • Tømming og rengjøring av gjødselkumme
  • Transport av væske
  • Transport av masse
  • Tankrengjøring (les mer under tank)

Har du behov for umiddelbar hjelp?

.