RØR

Øyeblikkelig hjelp:

Vann- og avløpsrørene ligger skjult for oss. De er lette å glemme, i alle fall så lenge alt er i orden. Men rør har begrenset levetid. En rørinspeksjon vil avsløre mulige og kommende problemer, og gjøre det mulig å være i forkant.

RØRINSPEKSJON

Rørinspeksjon av vann- og avløpsrør krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr. Våre operatører har mange års erfaring og har spesialisert seg på alle typer inspeksjonsoppdrag innenfor privat og kommunal sektor. Utstyrsparken er topp moderne og består blant annet av seks komplette kamerabiler, flere typer kameratraktorer, stakekamera og lytteutstyr. Vi utfører rørinspeksjon av alle typer rør fra 20 mm og helt opp til 2000 mm i diameter. Vi scanner rør og kummer, og utfører spesialtjenester som fallmåling, kumregistrering, tetthetsprøving, diameterkontroll, måling av skjøter og trasésøk.

Våre tjenester kan benyttes for å avdekke problem med avløpsrør/drens, kartlegging av kummer og rør, forprosjektering av store og små prosjekt og sluttdokumentasjon av rør og kummer.

Alle våre rørinspeksjoner og rapporter utføres og utformes i henhold til gjeldende standarder.
Alle våre operatører er kurset og godkjent av RIN (Rørinspeksjon Norge).

Tjenester

 • Rørinspeksjon av avløp og pumpeledninger
 • Rørinspeksjon av drens og overvannsrør
  Inspeksjon av kummer
 • Kartlegging ved bruk av trasé
 • Tilstandsrapport med bilder og video
 • Sluttdokumentering av nyanlegg
 • Forprosjektering i forbindelse med oppgradering av vann og avløpsledninger

Teknisk spesifikasjon kameratraktor – selvgående

 • Inspiserer rør av alle typer materiale
 • Inspiserer rør med diameter fra 100 mm til 2000 mm
 • Rapport lages med WinCan
 • Rekkevidde på opptil 500 meter.
 • Selvgående utstyr
 • Innebygget sonde for trasésøk
 • Flere typer kameratraktor. Alle med stort bruksområde
 • Fallmåling med stor nøyaktighet
 • Dimensjonsmåling av rør
 • Spaltemåling (måling av innvendige skjøter og sprekker)
 • 360° roterende kamerahode. Flere varianter
 • Optisk zoom
 • Bra oppløsning på video

Teknisk spesifikasjon – stakekamera

 • Inspiserer rør av alle typer materiale
 • Inspiserer rør med diameter fra 13 mm til 300 mm
 • Rapport kan lages med WinCan eller som beskrivende rapport
 • Rekkevidde på 100 meter
 • Stakekamera med 360° roterende hode har rekkevidde på 100 meter
 • Dimensjonsmåling
 • Spaltemåling (måling av skjøter)
 • Innebygget sonde for trasésøk
 • Optisk zoom
 • Bra oppløsning på video

RØRFORNYING

Over tid har vann- og avløpsrør behov for vedlikehold og oppgradering. Hvis tette rør eller dårlig lukt fra sluk er et stadig tilbakevendende problem, kan dette være en indikasjon på at rørene trenger å fornyes.

Rørfornying kan utføres på alle typer avløpsrør både inne i boligen, hovedledning i gulv og stikkledning ut til fellesledning i gaten.

Skånsomt, raskt og økonomisk
En effektiv metode for rørfornying går ut på å støpe nye rør på innsiden av de gamle. En slik fornying kan gjøres fra stakeluker, stakekum eller andre tilkoblingspunkter. På denne måten unngår man som regel omfattende inngrep som riving, meisling eller graving i eller rundt huset. Rørfornying er en skånsom, rask og økonomisk måte å rehabilitere rør på. Ved bruk av rørfornying vil beboer kun være uten vann og avløp i kort periode, og i enkelte tilfeller mindre enn én dag.

Andre metoder
Fornying av rør kan utføres på flere måter og med forskjellige teknikker. Våre operatører vil hjelpe dere til å finne den metoden som passer dere best. Ofte vil et oppdrag kunne utføres gjennom å kombinere en eller flere av disse metodene. Valg av metode gjøres basert på forkontroll og andre tilgjengelige opplysninger. Vårt mål er alltid å sikre best mulig resultat og redusere ulempen for beboer mest mulig. Levetiden for rørfornyede ledninger er forventet å være tilsvarende levetiden på nye rør.

Innvendig rørfornying
Innvendig fornying gjelder alle vertikale rør og horisontale tilkoblinger fra toalett, kjøkken, bad og andre rom med avløpsrør. Våre løsninger er tilpasset alle forhold og dimensjoner på rør.

Bunnledning
Rørfornying av bunnledninger er en fornying av alle rør som ligger i byggets underetasje. Som regel er disse støpt ned i gulvet, men kan også ligge klamret til undersiden av bjelkelag i eldre hus. Dette er normalt rør som er sterkt belastet gjennom hele levetiden og er derfor mer utsatt for slitasje enn for eksempel et vertikalt samlerør. Rørfornying av bunnledning er normalt sett billigere og mer effektivt enn å fysisk bytte ut rørene.

Stikkledning
Stikkledning er røret som går fra huset og ut til kommunal/privat fellesledning. Stikkledningen er som bunnledningen utsatt for stor belastning i løpet av sin levetid, og er nok det røret som rehabiliteres oftest. Her benyttes strømpeforing som eneste rehabiliteringsmetode. Rørfornying av stikkledning utføres som oftest på en arbeidsdag og krever minimale fysiske inngrep som graving, meisling ol.

TRYKKTESTING

JTR Gruppen utfører alt av trykkprøving og tetthetsprøving av rør og kummer. Sammen med trykkprøving utføres også rensing av vann og avløpsrør, desinfisering av vannledninger og nøytralisering.

Operatørene har bred faglig erfaring og dokumentasjonen som utarbeides etter kontroll er alltid iht. gjeldende standard som jobben er utført etter.

Tetthetsprøving for kontroll av selvfallsrør og kummer

 • Kummer
 • Overvann
 • Spillvann


Ved dimensjoner over 1000 mm benyttes vakuumtesting. Dette er en mer effektiv og trygg måte for å kontrollere rør og kummer. Alle tetthetsprøvinger leveres komplett med dokumentasjon.

 

Trykkprøving for kontroll av trykkrør og tanker

 • Trykktanker
 • Vannledninger
 • Pumpeledninger

Vi benytter vann til trykkprøving av PE-rør, duktile støpejernsrør, PVC-rør og trykkstanker. Trykking skjer i henhold til gjeldende standard eller kundens spesifikasjoner. Alle trykkprøvinger leveres komplett med dokumentasjon.

3D-INSPEKSJON AV RØR OG KUMMER

Som eneste leverandør i Norge kan vi tilby fullverdig 3D-inspeksjon av rør og kummer. Vi inspiserer rør fra DN 150 og opptil DN 1600, og alle typer kummer scannes med millimeterpresisjon. Du får mulighet til 360 graders navigering inni rørene etterpå. Du kan måle skjøter, sprekker og skader m.m. Denne type inspeksjon er perfekt for kartlegging av eksisterende røranlegg, dokumentasjon av nyanlegg og kartlegging av nye og eksiterende kummer.

ANDRE TJENESTER INNEN RØR

 • Rørinspeksjon av avløp og pumpeledninger
 • Rørinspeksjon av drens og overvannsrør
 • Inspeksjon av kummer
 • Kartlegging ved bruk av trasé
 • Tilstandsrapport med bilder og video
 • Sluttdokumentering av nyanlegg
 • Thermofotografering
 • Innmåling av kummer
 • Røyktesting
 • Rensing av vann, avløp og gassledninger med skumpigg
 • Desinfisering av vannledninger
 • Nøytralisering av vannledninger
 • Analyser av drikkevann, avløpsvann og slam
 • Lekkasjesøk av vann og avløpsrør

Har du behov for umiddelbar hjelp?