HØYTRYKKSPYLING

Øyeblikkelig hjelp:

Det kan være mange grunner til tette rør. JTR Gruppen foretar inspeksjon og lokaliserer problemet. Vi finner ofte at tette rør skyldes fett, betongrester, røtter eller andre harde avleiringer. Dette fjernes med vann og kraftig trykk. Vi tiner også frosne avløpsrør, utfører fasadevask og spyler fjell og asfalt.

ULTRAHØYTRYKK

For tyngre industriell og privat rengjøring av rør, overflater og tanker bruker vi vår ultrahøytrykksbil. Utstyret er spesialtilpasset for rengjøring av de aller fleste overflater, rør og tanker med vann og høytrykk som verktøy. Trykk og vannmengde justeres etter behov. Dermed kan vi utføre en trygg og sikker operasjon samtidig som resultatet blir optimalt.

Flere av bilene er utstyrt med steamaggregat. Dette kan levere opp til 95 grader på fullt trykk og flow og er svært effektivt til rengjøring av tette kjøkkenavløp. Det er også optimalt til tining av avløpsrør og annen tankrengjøring.

Industrielle rengjøringsoppgaver som har stor effekt av ultrahøytrykk er for eksempel rengjøring av varmeveksler, fjerning av veimerking på asfalt med mer.

TETTE RØR

At rør tettes er ikke uvanlig. I private hus er tegn på tette rør at vannet ikke renner unna fra vask, toalett eller sluker. Det blir også gjerne kloakklukt i huset. Ta kontakt med oss for en sjekk. Vi rengjør og spyler tette rør, sluker og avløp enkelt ved bruk av vann og høytrykk, og uten noen inngrep i bygningen.

TETTE KJØKKENAVLØP

Kjøkkenet er utsatt for tette avløpsrør. Det kan være lett å glemme at fett og matrester skal kastes i avfallet. I det daglige velger man kanskje en enkel løsning, og spyler fett og matrester bort i kjøkkenvasken. Dermed kommer det tilførsel av matrester og avleiringer av fett i rørene. Får dette feste seg, vokser proppen fort. Ved akutt tette rør, er høytrykksspyling effektivt. Dette gjør vi på den mest skånsomme og effektive måten.

FJERNING AV RØTTER

I tidens løp kan røtter fra trær og busker utvikle et skikkelig problem for utvendig avløpsrør. Vi kutter og fjerner røtter med spesialutstyr.

FJERNING AV BETONGRESTER

Oppsamling av betongrester og andre harde avleiringer kan føre til tette rør. Vi lokaliserer hvor oppsamlingen er, og fjerner betongen ved hjelp av vann og spesialdyser.

SPYLE FJELL OG ASFALT

For entreprenører og andre profesjonelle kunder utfører vi spyling av fjell og asfalt. Vårt utstyr har nærmest uendelige muligheter. Ta kontakt i dag for å høre hva vi kan gjøre for deg.

Har du behov for umiddelbar hjelp?

.