RØRinspeksjon

Øyeblikkelig hjelp:

Vann- og avløpsrørene ligger skjult for oss. De er lette å glemme, i alle fall så lenge alt er i orden. Men rør har begrenset levetid. En rørinspeksjon vil avsløre mulige og kommende problemer, og gjøre det mulig å være i forkant.

RØRINSPEKSJON

Rørinspeksjon av vann- og avløpsrør krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr. Våre operatører har mange års erfaring og har spesialisert seg på alle typer inspeksjonsoppdrag innenfor privat og kommunal sektor. Utstyrsparken er topp moderne og består blant annet av seks komplette kamerabiler, flere typer kameratraktorer, stakekamera og lytteutstyr. Vi utfører rørinspeksjon av alle typer rør fra 20 mm og helt opp til 2000 mm i diameter. Vi scanner rør og kummer, og utfører spesialtjenester som fallmåling, kumregistrering, tetthetsprøving, diameterkontroll, måling av skjøter og trasésøk.

Våre tjenester kan benyttes for å avdekke problem med avløpsrør/drens, kartlegging av kummer og rør, forprosjektering av store og små prosjekt og sluttdokumentasjon av rør og kummer.

Alle våre rørinspeksjoner og rapporter utføres og utformes i henhold til gjeldende standarder.
Alle våre operatører er kurset og godkjent av RIN (Rørinspeksjon Norge).

Tjenester

 • Rørinspeksjon av avløp og pumpeledninger
 • Rørinspeksjon av drens og overvannsrør
  Inspeksjon av kummer
 • Kartlegging ved bruk av trasé
 • Tilstandsrapport med bilder og video
 • Sluttdokumentering av nyanlegg
 • Forprosjektering i forbindelse med oppgradering av vann og avløpsledninger

Teknisk spesifikasjon kameratraktor – selvgående

 • Inspiserer rør av alle typer materiale
 • Inspiserer rør med diameter fra 100 mm til 2000 mm
 • Rapport lages med WinCan
 • Rekkevidde på opptil 500 meter.
 • Selvgående utstyr
 • Innebygget sonde for trasésøk
 • Flere typer kameratraktor. Alle med stort bruksområde
 • Fallmåling med stor nøyaktighet
 • Dimensjonsmåling av rør
 • Spaltemåling (måling av innvendige skjøter og sprekker)
 • 360° roterende kamerahode. Flere varianter
 • Optisk zoom
 • Bra oppløsning på video

Teknisk spesifikasjon – stakekamera

 • Inspiserer rør av alle typer materiale
 • Inspiserer rør med diameter fra 13 mm til 300 mm
 • Rapport kan lages med WinCan eller som beskrivende rapport
 • Rekkevidde på 100 meter
 • Stakekamera med 360° roterende hode har rekkevidde på 100 meter
 • Dimensjonsmåling
 • Spaltemåling (måling av skjøter)
 • Innebygget sonde for trasésøk
 • Optisk zoom
 • Bra oppløsning på video
 • Vi leverer også rørfornying om dette er behovet 

Har du behov for umiddelbar hjelp?

.