HMS & KVALITET

Øyeblikkelig hjelp:

FOKUS

JTR Gruppen jobber i en bransje som er i stadig utvikling og endring. Med økt fokus på miljø og kvalitetsstyring har JTR Gruppen tatt et bevisst valg når det kommer til fokus på HMS & K-arbeid.

JTR Gruppen jobber kontinuerlig med å styrke sikkerheten og trivselen til de som jobber med og rundt oss. Samtidig har vi klare mål om å levere tjenester som er så skånsomme for miljøet som mulig.

HMS & KVALITET

Forebygging
JTR Gruppen tror at alle skader og yrkesrelaterte sykdommer/plager, så vel som skade på miljø og omdømme, kan forebygges. HMS & K-arbeidet er derfor ansett som et langsiktig og nødvendig arbeid for å sikre selskapets økonomi, omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer strenge krav til kvalitet, og skal være den røde tråden i alt vi gjør.

JTR Gruppen har som mål å være markedsledende i sin bransje innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Det meste av vår utstyr er fjernstyrt, noe som gir operatøren mulighet til å minimere faren for uønskede hendelser i forbindelse med jobben.

Avfallsregistrering
Vi har utviklet et feltverktøy for registrering av avfall som samles inn. Dette gir kunden mulighet for å få tilsendt skreddersydde rapporter som bekrefter avfallsmengde, avfallstype og hvilken nedstrømsløsning som er brukt.

JTR Gruppen er sertifisert i henhold til:

ISO 9001:2015
ISO 14001:205

JTR Gruppen er godkjent leverandør i:

Achilles
Sellihca
Startbank

HVORFOR OSS?

Vi er til å stole på!
.